Michał Grochowiak

adwokat Michał Grochowiak

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoją pracę magisterską poświęcił nowo wprowadzonemu wówczas do kodeksu karnego przestępstwu stalkingu. Następnie odbył aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej, współpracując w tym czasie z wiodącymi poznańskimi kancelariami.

Sędzia Okręgowego Sądu Łowieckiego w Lesznie.

W kancelarii zajmuje się przede wszystkim sprawami karnymi, w tym karnymi skarbowymi i karnymi wykonawczymi, sporami cywilnymi oraz wynikającymi ze stosunku pracy, a także sprawami z zakresu prawa administracyjnego. Ze względu na swoje zainteresowania specjalizuje się również w prawie łowieckim.

Szymon Pieczyński

adwokat Szymon Pieczyński LL.M.

Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Prawa na Europa- Universität VIADRINA we Frankfurcie nad Odrą. W ramach studiów oprócz tytułu magistra prawa polskiego uzyskał również tytuły Bachelor of German and Polish Law (LL.B.) oraz Master of Laws (LL.M.). Następnie ukończył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu.

Prywatnie aktywny żeglarz – kapitan jachtowy i motorowodny.

W kancelarii zajmuje się sprawami, w których zastosowanie ma prawo niemieckie, a nadto szeroko pojętym prawem cywilnym oraz prawem gospodarczym. W kręgu jego zainteresowań znajduje się również prawo międzynarodowe oraz prawo morskie.

Napisz do nas