Sprawdź, jak możesz
się rozliczyć

Zasady oraz wysokość wynagrodzenia kancelarii jest ustalana indywidualnie z klientem po przeanalizowaniu problemu, ocenie szans na osiągnięcie zamierzonego celu oraz przedstawieniu proponowanego przez nas dalszego sposobu postępowania. Wynagrodzenie może mieć formę ryczałtową, ryczałtową połączoną z ustaloną premią za sukces (tzw. success fee) lub ustaloną w oparciu o stawkę godzinową. Możliwe jest również ustalenie wynagrodzenia na zasadzie stałej obsługi prawnej.
 
Wynagrodzenie co do zasady płatne jest z góry. Istnieje również możliwość rozłożenia płatności na raty.

 1. Wynagrodzenie ryczałtowe

  To ustalona z góry konkretna kwota wynagrodzenia kancelarii, w ramach której następuje realizacja całego umówionego z klientem zlecenia (porady prawnej, sporządzenia opinii prawnej, projektu umowy, zastępstwa przed sądami lub organami administracji). Forma ta stosowana jest w sprawach, w przypadku których można określić zakres prac i ich przybliżony wymiar czasowy.

 2. Wynagrodzenie godzinowe

  Wysokość wynagrodzenia w tej formie ustalana jest po wykonaniu zlecenia w oparciu o umówioną z Klientem stawkę za godzinę pracy oraz ilość czasu poświęconego przez adwokata na realizację zleconego przez Klienta zadania. Podstawą obliczenia wynagrodzenia jest zestawienie czynności i czasu poświęconego na wykonanie zleconej usługi.

 3. Wynagrodzenie ryczałtowe z premią za sukces

  Wynagrodzenie ustalone w tej formie obejmuje wynagrodzenie ryczałtowe (odpowiednio obniżone) oraz wynagrodzenie dodatkowe w postaci tzw. premii za sukces. Premia za sukces płatna jest przez Klienta w przypadku uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia w sprawie. Ta forma wynagrodzenia możliwa jest w przypadku spraw związanych z dochodzeniem i egzekucją wierzytelności pieniężnych.

 4. Stała obsługa prawna

  Ta forma wynagrodzenia, skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców, którym zależy na stałym kontakcie z profesjonalnym doradcą i kompleksowej obsłudze prawnej prowadzonej działalności gospodarczej. W tym przypadku ustalana jest z Klientem zryczałtowana stawka miesięczna wynagrodzenia, której wysokość zależy od stopnia skomplikowania, ilości i rodzaju czynności, których Zlecający oczekuje od kancelarii.