Prawo pracy

Kancelaria świadczy usługi w zakresie prawa pracy zarówno dla pracodawców jak i pracowników.

W przypadku pracowników pomoc kancelarii polega przede wszystkim na reprezentacji w sporach z pracodawcą odnośnie zawierania, wykonywania i zakończenia stosunku pracy oraz roszczeń z tym związanych. Kancelaria zajmuje się również sprawami dotyczącymi mobbingu w miejscu pracy bądź dyskryminacji pracownika.

Dla pracodawców kancelaria oferuje swoje usługi w zakresie opiniowania zawieranych umów o pracę, doradztwa prawnego w przypadku konieczności redukcji zatrudnienia i przeprowadzania zwolnień, w tym zwolnień grupowych, reprezentacji przed Państwową Inspekcją Pracy, doradztwa prawnego w zakresie obowiązków pracodawcy oraz obowiązków i praw pracownika.

Powrót do oferty