Prawo karne

W zakresie prawa karnego kancelaria świadczy usługi w charakterze obrońcy, w sprawach karnych, karnych skarbowych i wykroczeniowych, na każdym etapie postępowania karnego, tj. w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym.

Kancelaria zajmuje się również sprawami dotyczącymi wykonywania zasądzonej kary w postępowaniach karnych wykonawczych, w szczególności dotyczącymi orzeczenia wyroku łącznego, rozłożenia zasądzonej kary grzywny na raty, przerwy lub odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, wyrażenia zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w warunkach systemu dozoru elektronicznego.

Adwokaci reprezentują także klientów pokrzywdzonych przestępstwem na każdym etapie postępowania, jako pełnomocnicy osoby pokrzywdzonej oraz pełnomocnicy oskarżyciela posiłkowego i prywatnego, zapewniając w ten sposób prawidłowy przebieg postępowania karnego i zabezpieczając interesy osoby pokrzywdzonej w tym postępowaniu. Zakres reprezentacji obejmuje również sprawy związane z odszkodowaniem za niesłuszne skazanie i niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie.

Powrót do oferty