Prawo cywilne

Adwokaci doradzają i reprezentują klientów w sprawach szeroko pojętego prawa cywilnego. W zakres świadczonych usług wchodzą również sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Są to przede wszystkim spory związane z dochodzeniem należności pieniężnych, zawieraniem, wykonywaniem i rozwiązywaniem umów, ochrony dóbr osobistych, czy też ochrony praw majątkowych i niemajątkowych.

Kancelaria świadczy również usługi w zakresie prawa spadkowego, tj. spraw związanych ze spadkobraniem i zachowkiem.

Powrót do oferty