Obsługa przedsiębiorstw

Kancelaria świadczy usługi w postaci stałej obsługi prawnej dla przedsiębiorców, która polega na stałym kontakcie klienta z profesjonalnym doradcą prawnym i kompleksowej obsłudze prowadzonej działalności gospodarczej.

Zakres obsługi ustalany jest indywidualnie z klientem, obejmuje przede wszystkim

  • obsługę bieżącą przedsiębiorstwa (opiniowanie zawieranych przez przedsiębiorcę umów, udział w negocjacjach i spotkaniach z klientami, doradztwo w zakresie form zatrudnienia pracowników) ;
  • sprawy związane z rejestrem przedsiębiorców w KRS (przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji podmiotu w rejestrze, rejestracja zmian danych spółki, opracowywanie i opiniowanie projektów uchwał, organizacyjnych regulaminów poszczególnych organów) ;
  • reprezentacja przed organami administracji publicznej oraz sądami we wszelkich sporach sądowych
Powrót do oferty